zondag 10 november 2019

Project: Achter de muur

Op maandag 25 november gaan wij samen met het vijfde leerjaar naar het inleefatelier 'Achter de muur' in Roeselare. 

Om ons voor te bereiden op het bezoek, gaan we op onderzoek in de buurt van 'Maliko'. 
Elk groepje volgt een andere onderzoeker en brengt nadien verslag uit aan de andere kinderen. 
Zo ontdekken de leerlingen welke kansen de verschillende plaatsen in de buurt bieden. 
(Zie ook blog L5)