zaterdag 31 oktober 2020

Een actieve taalles

 De leerlingen leerden in de lessen taal een instructie schrijven en verwoorden. Als afsluiter van het thema mochten de leerlingen in groep een spel verzinnen en de instructie uitschrijven in duidelijke stappen. De stappen moesten duidelijk verwoord worden zodat de kinderen van de derde kleuterklas begrepen wat ze moesten doen. Het doel van de les was zeker geslaagd, zowel de kinderen van het derde als het zesde leerjaar beleefden een fijn speelmoment.